Vaksala SK

Målsman

Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD

Deltagare

Kryssa i denna ruta om deltagaren har skyddad identitet.
Deltagarens information (personnr, adress mm) kommer då att döljas i föreningens administration.
Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Denna info används aldrig i kommersiellt syfte, utan är endast till för att underlätta för föreningen


Välj alternativet Måste hämtas om du EJ tillåter att ditt barn får gå hem själv efter dagens slut.

Välj alternativet Ja om du tillåter att ditt barn får vara med på bild.

Lägg till fler deltagare eller veckor
Avbryt